Isidre Esteve

La nostra història pot ser la vostra

Mentre disputava el Ral·li d’Almeria del 2007, l’Isidre Esteve Pujol va patir una greu caiguda que el va deixar en cadira de rodes. El seu esperit de superació no va decaure i després d’un intens treball va tornar a l’alta competició.

Missió

Fomentar l’autonomia personal, la millora de la salut i de la qualitat de vida de les persones en situació de vulnerabilitat mitjançant l’activitat esportiva, com a eina de transmissió de l’esperit de superació i motivació i de millora de la condició física.

Visió

Volem ser un entorn divers de serveis al voltant de l’activitat física i l’esport que contribueixen  a la millora de la qualitat de vida de les persones en situació de vulnerabilitat mitjançant serveis personals, formació de professionals i recerca de nous mètodes i mitjans.

Valors

L’activitat física mobilitza emocions i sentiments, però sobretot pot influir en les actituds i comportaments de les persones mitjançant els valors que transmet.

Principis

Treball en equip, observació activa, professionalitat, transparència i sostenibilitat econòmica.

Governança

L’equip de la fundació està format pel Patronat, la Presidència, la Direcció General, el personal remunerat i voluntari i per persones usuàries dels serveis.

Objectius

Els objectius de la FIE es poden resumir en una expressió: aconseguir el “triple win”.  Volem que l’acció de la FIE suposi un benefici per a tothom.
El millor reconeixement és la satisfacció de les persones per a qui treballem però agraïm i valorem els reconeixements externs que rebem.
Informació sobre la nostra organització

Transparència