Totes les persones tenim capacitats i limitacions. A la FIE posem la mirada en les capacitats. Ajudem a les persones a descobrir-les i a valorar-les. Li donem eines i coneixements per  a potenciar-les i la il·lusió per enfrontar-se a nous reptes cada dia, en la mesura de les seves possibilitat.

És un procés de superació personal engrescador!

Per treballar tot això tenim els següents serveis:

Centres Pont

Son un espai d’entrenament bàsic i personal especialitzat on les persones aprenent a realitzar un programa d’entrenament personalitzat que pot tenir continuïtat després en qualsevol gimnàs convencional. Es fa una atenció totalment personalitzada i integral, no només s’aborda la condició física sinó també el benestar emocional i les relacions socials amb la resta de persones que entrenen i l’equip de la FIE. En l’entorn relaxat i de confiança dels Centre Pont sovint sorgeixen iniciatives per a realitzar activitats fora del centre, les quals generen sinèrgies de relacions socials que contribueixen a millorar l’autoconfiança i les dinàmiques de relació amb l’entorn proper i comunitari. En aquestes sortides a entorns naturals: muntanya, estacions d’esquí, platja… es posa en pràctica tot allò que es treballa al centre. En l’actualitat hi ha dos espais on es presta aquests serveis :
  • Centre Pont al Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat del Vallés
  • Centro Ponte a Vigo.

Centre Pont Virtual

La pandèmia de la COVID 19, que ha tingut un gran impacte en la nostra societat a partir de març de 2020, ens ha fet pensar en noves maneres de continuar prestant els serveis dels Centres Pont. Hem aprofitat aquesta situació negativa com una oportunitat per redefinir-los i han sortit reforçats. Hem adaptat un canal de YouTube i hem articulat suports per arribar a la casa de les persones per continuar guiant les sessions d`activitat física i estant al seu costat en el procés de superació personal. Aquest nou sistema ha permès arribar a persones de qualsevol lloc, més enllà dels entorns propers als centres pont presencials.

Projecte Dones

Aquest projecte s’està portant a terme com una experiència pilot durant el 2021. En funció dels resultats esdevindrà un servei fixe de la FIE. El Centre Pont per a dones és un espai destinat a l’activitat física i l’entrenament pensant i organitzat especialment per a dones que pateixen o han patit violència masclista. Té com objectiu l’empoderament de les dones mitjançant la millora de la condició física que contribueix a l’augment de l’autoestima i autoconfiança i la seguretat en sí mateixes. És un complement als recursos de la xarxa d’atenció i recuperació integral per a dones víctimes de violència masclista.

Projecte Joves

Aquest projecte s’està portant a terme com una experiència pilot durant el 2021. En funció dels resultats esdevindrà un servei fixe de la FIE. Consisteix en incorporar a la tasca diària dels Centres Pont a joves migrants sense referents familiars perquè durant un període aproximat d’un any, coneguin la tasca que realitza l’equip tècnic de la FIE. Reben una atenció personalitzada per l’adquisició d’hàbits sociolaborals i es potencia el seu interès per la formació reglada i la incorporació al món laboral. Si estan motivats en aquest àmbit se’ls ajuda a desenvolupar la seva carrera professional en el món de la fisioteràpia o les ciències de l’esport i l’activitat física.
Amb el suport de