Avaluació

A la FIE entenem la qualitat com la política de millora contínua per al compliment de la seva missió.  Si la nostra missió és millorar la qualitat de vida de les persones, hem d’avaluar en què mesura les nostres accions hi contribueixen. Així, en la FIE, qualitat està associada a qualitat de vida de les persones. Però no entenem la persona com un ens aïllat, la concebem no tan sols en ella mateixa sinó en relació amb la seva família, el seu entorn proper, l’equip professional que li ofereix suports i la comunitat en què viu. És per tot això que en la FIE, que l’avaluació s’estructura al voltant de dos eixos:
 • Avaluació de qualitat de vida de les persones.
 • Avaluació dels indicadors definits per a cadascun dels serveis i projectes, en base a l’impacte que suposen en els tres àmbits d’actuació de la FIE:
  • Persones, la seva família i entorn més proper.
  • Professionals.
  • Comunitat.

En l’avaluació de la qualitat de vida es fa una valoració integral d’acord amb les dimensions de l’escala EQ5.

S’intensifica la valoració de la condició física i la salut amb altres escales: Test de dependència per a persones amb lesió medul·lar , qüestionari Wuspi, qüestionari Dash, escala de Rankin modificada, índex Barthel i qüestionari Dash.

 

Aprofundir en processos, instruments i métodos d’avaluació d’impacte dels serveis en les persones és una de les línies troncals del Pla estratègic FIE 2021 2024.

Innovació, recerca i coneixement

Un dels objectius fundacionals de la FIE era  contribuir a la investigació científica i mèdica entorn a la lesió medul·lar. L’experiència al llarg dels anys de funcionament ha portat a ampliar aquest objectiu més enllà de l’àmbit mèdic d’aquest tipus de lesió. Durant els anys de funcionament dels Centres Pont s’ha evolucionat tècnicament aprenent contínuament de i amb les persones que hi assisteixen i  incorporant els darrers avanços a nivell d’entrenament per aplicar-ho a les sessions. S’ha pogut créixer en l’objectivació de les millores en la qualitat de vida de les persones de manera científica i rigorosa. Tot aquest procés d’observació activa, anàlisis i reflexió ha portat a innovar en recursos, protocols i mètodes. En aquesta camí cap a més i millors serveis es considera clau compartir els coneixements i experiències, per això els diferents treballs es presenten en congressos, fires… i es posen a disposició de la comunitat. Fins ara el projecte emblemàtic en aquesta àrea ha estat el Coixí NUBOLO. Actualment s’està preparant  un projecte de Neuroplasticitat. Altres treballs en aquesta àrea son:
 • L'entrenament cardiovascular d'alta intensitat millora la capacitat aeròbica de les persones amb lesió medul·lar. El treball demostra l'eficàcia d'un protocol de 12 sessions d'entrenament d'alta intensitat en persones amb lesions medul·lars.
 • Influència de l'entrenament intervàlic d'alta intensitat sobre la capacitat aeròbica de les persones amb lesió medul·lar. El treball proposa i demostra l'eficiència d'un protocol d'entrenament d'alta intensitat amb bicicleta de mà i Skierg en persones amb lesions medul·lars, de manera que les persones amb mobilitat reduïda treballin el sistema cardiovascular d'una manera eficient i segura.
 • Efectes d’un programa d’entrenament amb electroestimulació de cos complet en l’estabilitat de raquis d’una persona amb lesió medul·lar. Es tracta d’un protocol amb l’armilla d’electroestimulació per a millorar l’estabilitat central d’una persona amb lesió medul·lar.
 • Protocol específic per a lesions d’espatlla.
 • Treball d’estabilitat central per a persones amb lesió medul·lar.
 • Bateria de test de condició física i qualitat de vida ATIEF, basada en les recomanacions de l’ACSM.
Coixí intel·ligent

Nubolo

Al 2009 l’Isidre Esteve va considerar que estava a punt per a competir de nou i va corre en cotxe el Ral·li Dakar. Va patir diverses úlceres com a  conseqüència del frec continuo amb el seient del cotxe, provocades per la duresa del recorregut i la seva immobilitat. El van obligar a una convalescència molt dura d’un any i mig pràcticament estirat bocaterrosa de manera permanent. Aquells moments el van portar a afrontar un nou repte: fer un coixí que evités aquell tipus d’úlceres per pressió a la pell, molt habituals en les persones amb discapacitats motrius.

Després de 7 anys d’assajos, proves i test, la FIE, amb el suport de Josep M. Lloreda, propietari de la firma de Canovelles KH7 i en col·laboració amb l’Hospital Vall d’Hebron, el CAR de Sant Cugat, l’empresa d’automoció DOGA i Mengibar SA, han creat un coixí intel·ligent que suposa un avenç respecte els  existents fins el moment en el mercat, és el coixí NUBOLO.

Els coixins que es fabricaven amb anterioritat limitaven l’ús a un període màxim continuat de 8 hores. El coixí NUBOLO permet el seu ús fins a 16 o 18 hores sense risc de tenir úlceres per pressió.

L’èxit d’aquest producte es basa en el mecanisme d’inflat i desinflat automàtic del coixí que fa variar les pressions segons la zona, fet que assegura la relaxació i el bon estat de la pell.

El sistema es pot adaptar a les necessitats concretes de cada persona i en diferents situacions ja que treballa amb el mínim de pressió possible en cada zona.
Hi ha tres versions:

 • El Núbolo Cell: destinat a persones amb baix risc de tenir úlceres.
 • El Núbolo Pro: per a persones que tenen major risc de patir-ne.
 • El Núbolo Med: per a persones que ja han patit úlceres o tenen alt risc de patir-les.
Projecte

Neuroplasticitat, realitat virtual i entrenament

Aquest projecte pretén provar un protocol de treball d’entrenament basat en les noves tecnologies, per persones que per qualsevol causa han tingut alguna lesió cerebral que ha afectat la seva mobilitat. 

El nostre cervell té la capacitat d’adaptar-se i canviar creant i modificant les seves neurones. Al sistema nerviós el podem comparar amb una xarxa de carreteres. Té la capacitat de reorganitzar “les rutes neuronals”, pot crear noves connexions entre elles i fins i tot crear noves carreteres per a que la informació pugui arribar al lloc que correspongui.  

Quan, degut a un accident, una malaltia o qualsevol altra circumstància, hi ha carreteres que es bloquegen, el sistema nerviós pot buscar variants per “esquivar” el problema creant noves vies mitjançant la neuroplasticitat, sense data de caducitat i per a totes les persones al llarg de tota la vida. 

La realitat virtual s’ha mostrat eficaç en la millora funcional a curt i llarg termini.

Amb aquest projecte es pretén utilitzar vídeos gravats per esportistes d’alt nivell amb càmeres 360, per a que la persona amb mobilitat reduïda pugui amb la realitat virtual vivenciar diverses pràctiques esportives i tenir la major varietat de sensacions “oblidades” per crear les noves vies neuronals. Es proporcionarà una gran varietat d’estímuls i d’una qualitat excepcional.

Una vegada que les persones hagin completat el protocol d’entrenament, s’analitzaran els resultats i s’emetran les conclusions respecte com aquest métode pot millorar la seva qualitat de vida.

Amb el suport de