En compliment de l'article 5 de la Llei 15/1999, pel qual es regula el dret d'informació en la recollida de les dades, s'adverteix dels següents extrems: Les dades de caràcter personal sol·licitades s'inclouran en el fitxer automatitzat del qual és titular FUNDACIO ISIDRE ESTEVE amb CIF G25726316. i s'utilitzaran en els termes previstos que siguin necessaris per a la Fundació. Tindran dret a accedir a les seves dades personals, rectificar-les o, si s'escau, cancel·lar contactant amb FUNDACIÓ ISIDRE ESTEVE, responsable del fitxer, en la següent adreça electrònica:

He llegit i accepto les condiciones contingudes a la política de privacitat sobre el tractament de les meces dades per tramitar la donació.