DISPONEMOS DE CUENTAS EN DOS ENTIDADES:
INDICAR EL (NIF / NIE / CIF) NOMBRE Y APELLIDOS
TITULAR: FUNDACIÓ ISIDRE ESTEVE

BANCO: BBVA
CUENTA: 0182 3916 13 0201701455
IBAN: ES61 0182 3916 1302 0170 1455

BANCO: CAIXABANC S.A
CUENTA: 2100 0671 36 0200087532
IBAN: ES26 2100 0671 3602 0008 7532
SWIFT: CAIXESBBXXX

En compliment de l'article 5 de la Llei 15/1999, pel qual es regula el dret d'informació en la recollida de les dades, s'adverteix dels següents extrems: Les dades de caràcter personal sol·licitades s'inclouran en el fitxer automatitzat del qual és titular FUNDACIO ISIDRE ESTEVE amb CIF G25726316. i s'utilitzaran en els termes previstos que siguin necessaris per a la Fundació. Tindran dret a accedir a les seves dades personals, rectificar-les o, si s'escau, cancel·lar contactant amb FUNDACIÓ ISIDRE ESTEVE, responsable del fitxer, en la següent adreça electrònica:

He llegit i accepto les condiciones contingudes a la política de privacitat sobre el tractament de les meces dades per tramitar la donació.

He llegit i accepto les condiciones per realitzar donacions online.