Els principis de la Fundació

Treball en equip

Fins i tot els esports individuals son el treball d’un equip. La persona, les professionals i el voluntariat de la FIE som un mateix equip, orientat a un mateix objectiu: aconseguir els reptes individuals i col•lectius.

Observació activa

Cada detall és una oportunitat per descobrir aspectes a potenciar. És per això que cal estar molt atenta i no limitar-se a observar, sinó afegir-hi acció, és a dir observem, descobrim, pensem com abordar-ho, ho fem i avaluem resultats per incorporar modificacions, si cal.

Professionalitat

No es tracta tant sols de fer el bé sinó també de fer-ho bé. Som professionals de tot allò en què intervenim i si en algun aspecte no en sabem prou cerquem la col•laboració d’expertes amb la intenció de donar a les persones el suport que necessiten, de promoure el creixement professional i de fer totes plegades un camí de millora contínua.

Transparència

Respon a la voluntat de posar a disposició de tots els àmbits de la FIE: persones, professionals, comunitat, patronat, entitats col•labores públiques i privades.... tota la informació sobre l’activitat de la FIE de manera clara i entenedora.

Sostenibilitat econòmica

L’esperit de la FIE és l’autofinançament, principalment dels serveis permanents i que les subvencions i ajuts externs siguin una font subsidiària d’ingressos per a l’impuls de nous projectes i experiències pilot.