Els objectius de la Fundació

Els objectius de la FIE es poden resumir en una expressió: aconseguir el “triple win”.  Volem que l’acció de la FIE suposi un benefici per a tothom:

  • Les persones en situacions d’especial vulnerabilitat aconsegueixen millorar la seva salut, incrementen la seva qualitat de vida i s’obren a noves relacions socials en entorns enriquidors. Les persones del seu entorn més proper també milloren la seva vivència i s’aconsegueixen relacions més satisfactòries.
  • Les professionals guanyen més i majors coneixements, pràctiques innovadores i experiència professional dins un equip transformador.
  • La societat s’enriqueix amb l’experiència i la inclusió en les seves dinàmiques ordinàries de realitats diverses. El terme societat engloba l’entorn proper a les persones que atén la FIE, la comunitat que es beneficia de les activitats de sensibilització i el món acadèmic, social i sanitari a l’hora de compartir coneixements sobre tractaments i resultats de recerca i innovació.

    Aquest benefici compartit és “ la prova del cotó FIE”. Tots els serveis, projectes, i activitats de la Fundació han de suposar beneficis per a les persones, les professionals i la societat.