L'equip de la Fundació

Patronat
Isidre Esteve Pujol, fundador
Lídia Guerrero Sànchez, fundadora
Josep Mª Lloreda, patró en representació de KH7
Ramon Armadas, patró en representació de la Fundació DAMM
Marta Torres, patrona

Presidència
Isidre Esteve Pujol

Direcció General
Lídia Guerrero Sánchez

La resta de l’equip de la Fundació està format per personal remunerat i voluntari del Centre Pont CAR i del Centro Ponte Vigo i per persones usuàries d’aquests serveis. Així mateix, hi ha persones voluntàries que donen suport a les tasques de direcció, suport jurídic, gestió econòmica i administrativa i comunicació. Totes aquestes persones participen activament en el disseny, desenvolupament i avaluació dels serveis i projectes de la Fundació.