Els Centres Pont desapareixen! Notícia de la Fundació Isidre Esteve explicada per Artur Peguera.

About This Project

El Centre Pont és un espai amb material d’entrenament bàsic i personal especialitzat on les persones aprenen a realitzar un programa d’entrenament personalitzat que pot tenir continuïtat després en qualsevol gimnàs convencional.

L’atenció és totalment personalitzada i integral, no sols s’aborda la condició física sinó també el benestar emocional i les relacions socials amb la resta de les persones que entrenen i l’equip de la FIE.

En l’entorn relaxat i de confiança dels Centres Pont sovint sorgeixen activitats fora del centre, les quals generen sinergies que contribueixen a millorar l’autoconfiança i les dinàmiques de relació en l’entorn i la comunitat. En aquestes sortides a entorns naturals: muntanya, estacions d’esquí, platja… es posa en pràctica tot allò que es treballa en el centre.

 

En l’actualitat hi ha dos espais on es presta aquests serveis: Centre Pont CAR en el Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat del Vallés, i Centre Pont, a Vigo.

Centre Pont Virtual.
La pandèmia de la COVID 19, que ha tingut un gran impacte en la nostra societat a partir de març de 2020, ens ha fet pensar en noves maneres de continuar prestant els serveis dels Centres Pont. Hem aprofitat aquesta situació negativa com una oportunitat per a redefinir-los i han sortit reforçats. Hem adaptat un canal de YouTube i hem articulat suports per a arribar a la casa de les persones per a continuar guiant les sessions d’activitat física i estant al seu costat en el seu procés de superació personal. Aquest nou sistema ha permès arribar a persones de qualsevol lloc més enllà dels entorns pròxims als Centres Pont presencials.

Category
Vídeos